Welkom

Van de Voorde Monumentenadvies heet u welkom op deze website.

Vanuit de monumentenstad Middelburg adviseert Van de Voorde Monumentenadvies eigenaren, bedrijven, organisaties en overheden op het terrein van het onroerend erfgoed. Advisering over rijksmonumenten is daarbij het specifieke kennisdomein.

De werkzaamheden zijn gericht op de advisering over professioneel opdrachtgeverschap in de hele keten van onderhoud, instandhouding en restauratie van rijksmonumenten. Van idee of plan naar realisatie! Ook advisering aan organisaties en overheden over beleid en uitvoering daarvan behoort tot het werkterrein van Van de Voorde Monumentenadvies.

Het adviesbureau is gestart in januari 2015 met een ervaring van meer dan 35 jaar in de omgang met en kennis van rijksmonumenten. Kennis van wet- en regelgeving, financiƫn (subsidies, leningen en fiscale aftrek) en van de in het werkveld opererende overheden, organisaties en marktpartijen maken onderdeel uit van deze ervaring.