Wie ben ik?

Eigenaar van Van de Voorde Monumentenadvies is Jan van de Voorde (1953), die sinds 1977 actief is in de monumentenwereld.

Werkervaring

Bij de provincie Zeeland ben ik werkzaam geweest van 1970 tot 1997, waarvan sinds 1977 als beleidsambtenaar monumentenzorg, secretaris van de Monumentenwacht Zeeland, lid van het Dagelijks Bestuur van de Monumentenwacht Nederland en als projectleider van het Monumenten Inventarisatie Project/Monumenten Selectie Project (MIP/MSP) ten behoeve van de selectie voor rijksmonumenten in Zeeland uit de periode van de jongere bouwkunst en stedenbouw (1850-1940).

Bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, in 2006 opgegaan in de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heb ik van 1997 tot 2000 gewerkt als Regiohoofd voor Zuid-Nederland, daarna als sectorhoofd voor de “buitendienst-sector” Regioservice, later Advies en Wettelijke Taken. Van 2004 tot 2015 was ik tevens plaatsvervangend directeur. Tijdens de fusie tussen de Rijksdiensten voor de Monumentenzorg en Oudheidkundig Bodemonderzoek was ik in 2006 gedurende 8 maanden interim-directeur van beide organisaties. In 2009 verhuisde de Rijksdienst van Zeist naar Amersfoort.

Sinds 1993 ben ik regelmatig actief geweest als docent en dagvoorzitter voor de cursussen Monumentenzorg in de Praktijk, tegenwoordig deel uitmakend van de Erfgoedacademie. Van 2005 tot 2013 was ik, namens de Minister van OCW, waarnemer bij de vergaderingen van het bestuur van het Nationaal Restauratiefonds.

Specifieke kennis.

  • Van rijks-, provinciaal – en gemeentelijk beleid op het terrein van het erfgoed.
  • Van de relevante wet- en regelgeving.
  • Van ingewikkelde restauratieprocessen, zoals onder meer de Vestingwerken en de Basiliek van St. Jan in ’s-Hertogenbosch, de kastelen Amerongen en De Haar, de Pieterskerk in Leiden, de Nieuwe Kerk in Delft en de Portugees-Israëlietische Synagoge in Amsterdam, maar ook de St. Willibrordusbasiliek in Hulst.
  • Van onderhoud en instandhouding van rijksmonumenten en de daarvoor geldende regels.
  • Van de in het werkveld opererende marktpartijen, zoals architecten en aannemers, en de bijbehorende erkennings- en kwaliteitsregelingen.
  • Ruime ervaring met overleggen op bestuurlijk niveau over lastige erfgoedprocessen.